POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

NÁVRH, REALIZACE A SPRÁVA POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (LAN, WI-FI)Nová síť


počítačová síť Základním stavebním kamenem pro správnou a spolehlivou funkci Vaší IT infrastruktury je vhodně navržený kabelážní systém.
Prakticky se jedná o kabelové propojení „základny“ s jednotlivými pracovišti (zásuvkami), to v tom jednodušším případě. Pro rozsáhlejší sítě je využívána architekutra podružných rozvaděčů (základen) propojených například optickými kabely.
Naši odbornící pro Vás připraví kompletní a optimalizovaný návrh firemní počítačové sítě, která bude přesně odpovídat Vašim možnostem a požadavkům. Při tvorbě návrhu se zaměřujeme na několik klíčových vlastností, které nesmí žádné kvalitně provedené počítačové síti chybět. Na základě toho pro Vás zajistíme vhodné servery (po stránce hardwarové i softwarové) a spolehlivé síťové komponenty, které zaručují bezpečnostní standard síťového řešení a zároveň zaručí dostatečnou odezvu všech klíčových systémů.
Celý proces tvorby návrhu a realizace počítačové sítě probíhá dle přesně stanovených a definovaných kroků, které jsou navrženy tak, aby obsáhly veškeré potřeby a požadavky zákazníka v oblasti informačních technologií.
Základní oblasti, které jsou při návrhu nové sítě konzultovány:

  • Výkonové požadavky a bezpečnostní nároky
  • Komunikační potřeby
  • Možnosti pro rozšiřování a rozvoj počítačové sítě
  • Klíčové systémy pro business

Naším zákazníkům zajišťujeme záruční a pozáruční servis ve vlastním servisním středisku v provozovně naší firmy.


Optimalizace stávající sítě


Služba optimalizace stávající počítačové sítě je vhodná pro zákazníky, kteří jsou jakýmkoliv způsobem nespokojeni s chodem své počítačové sítě. Těmto zákazníkům vypracujeme postup jak síťovou strukturu a její jednotlivé prvky přeorganizovat tak, aby došlo k zefektivnění celé sítě. Nalezneme slabá místa počítačové sítě a navrhneme jejich posílení či výměnu.
V případě, že si zákazník přeje kompletní přebudování počítačové sítě, snažíme se využít co nejvíce stávajících prvků, které stále svou výkonností vyhovují stanoveným standardům.


Bezdrátové sítě WiFi


bezdrátová síť S obrovským rozmachem mobilních zařízení (notebooky, netbooky, chytré telefony apod.) došlo i k vysokému nárůstu poptávky po bezdrátových technologiích přístupu k internetu. Společnost JPS Electronic Systems reagovala na tyto nové požadavky a rozšířila své služby o návrh, výstavbu a správu bezdrátových sítí WiFi. Jsme schopni realizovat vše od malých (domácích) sítí až po velké Hotspoty. Našim klientům tak můžeme nabídnout široké pole působnosti, které zahrnuje vše od návrhu, přes výstavbu až po případný servis bezdrátových počítačových sítí.
Rychlost bezdrátové technologie WiFi je dle nejnovějšího standardu 802.11n za určitých podmínek srovnatelná s rychlostí klasické strukturované kabeláže. V současné době může dosahovat rychlosti až 108 Mb/s.